KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kat Karşılığı Yenileme

Kadıköy Bölgesinde kentsel dönüşüm olarak arsa sahipleriyle piyasa şartlarına göre belli oranda anlaşarak yenileme yapmaktayız.

Bedeli Karşılığı Yenileme

Bina sahiplerinin anlaşmaları halinde mevcut binalarına kentsel dönüşüm kanununa göre bedeli ödeyerek yenileme yapılmaktadır

 

6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve bu kanun uygulamasına yönelik yönetmelikler çerçevesinde riskli yapı tespit raporu alınarak dönüştürülecek binaların, bina sahipleriyle, referanslarını ve tecrübelerini yeterli müteahhitlerini bir araya getirerek karşılıklı ortak fayda da buluşturup, binaların yenilenmesine katkıda bulunacak faaliyet içinde bulunmaktayız. Kentsel dönüşüme başlayan bölgelerden Kadıköy ve Beşiktaş Belediyesi ile çalışmalarımız bulunmaktadır.

Gecekondu bölgeleri, kaçak yapılaşmış alanları, yasadışı yapılaşmalar, merkez bölgelerin sorunları ve eski kent parçalarının sahip olduğu farklı problematikler karşısında bir çözüm aracı olarak kurgulanan kentsel dönüşüm kavramı, içeriğinde sağlıklaştırma, yenileme, koruma, temizleme, yeniden geliştirme gibi pek çok uygulamayı barındırmaktır.

Kentsel dönüşüm bir bölgenin ekonomik, fiziki ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesine yönelik kapsamlı ve bütünleşik bir eylem planı çalışmasını gerektirir.

Kentsel dönüşüm stratejilerinin kurgulanmasında yerel veriler belirleyicidir. Dolayısıyla da tek tip çözümler ve/veya kopya yaklaşımlarla yereldeki bu farklılıkları yönetmek mümkün değildir.

Uzun ve farklı dinamiklere sahip bir süreç olan kentsel dönüşüm; uygulama amacı koşutunda farklılaşabilen bir içeriğe sahiptir.

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında riskli alan ilanının yapılması için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulması ve sürecin takibinin yapılması.

Riskli alan ilanı yapılmış bir alanda kentsel dönüşüm uygulama sürecinde gerçekleştirilen hizmetler;

  • Halihazır Haritaların Üretilmesi,
  • İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması,
  • Mevcut Durum Analizi / Araştırma Raporunun Hazırlanması,
  • Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Hazırlanması,
  • Alan Kullanımına İlişkin Stratejilerin Belirlenmesi ile Eylem Planının Hazırlanması,
  • Finansal Paylaşım /Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi,
  • İmar Planlarının Hazırlanması
  • Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması,
  • Hak Sahipleri ile Muvafakat Sözleşmesi Çalışmalarının Yapılması.

6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve bu kanun uygulamasına yönelik yönetmelikler çerçevesinde riskli yapı tespit raporu alınarak dönüştürülecek binaların, bina sahipleriyle, referanslarını ve tecrübelerini yeterli müteahhitlerini bir araya getirerek karşılıklı ortak fayda da buluşturup, binaların yenilenmesine katkıda bulunacak faaliyet içinde bulunmaktayız. Kentsel dönüşüme başlayan bölgelerden Kadıköy ve Beşiktaş Belediyesi ile çalışmalarımız bulunmaktadır.

Gecekondu bölgeleri, kaçak yapılaşmış alanları, yasadışı yapılaşmalar, merkez bölgelerin sorunları ve eski kent parçalarının sahip olduğu farklı problematikler karşısında bir çözüm aracı olarak kurgulanan kentsel dönüşüm kavramı, içeriğinde sağlıklaştırma, yenileme, koruma, temizleme, yeniden geliştirme gibi pek çok uygulamayı barındırmaktır.

Kentsel dönüşüm bir bölgenin ekonomik, fiziki ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesine yönelik kapsamlı ve bütünleşik bir eylem planı çalışmasını gerektirir.

Kentsel dönüşüm stratejilerinin kurgulanmasında yerel veriler belirleyicidir. Dolayısıyla da tek tip çözümler ve/veya kopya yaklaşımlarla yereldeki bu farklılıkları yönetmek mümkün değildir.

Uzun ve farklı dinamiklere sahip bir süreç olan kentsel dönüşüm; uygulama amacı koşutunda farklılaşabilen bir içeriğe sahiptir.

 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

İletişim Formu